mlfree.com
Renault Espace 1997. – 2002. - polovnjak, prednosti, mane
1997.godine na tržište dolazi treća generacija Renault Espace čija proizvodnja je trajala do 2002.godine. Iako je zadržao osnovnu koncepciju prethodnika
Mladen