mlfree.com
Razvoj automobilskih farova kroz vreme
Automobilski farovi na automobilu sastoje se od dela za rasvetu i dela za signalizaciju, a smešteni su na prednji i zadnji deo automobila, a ponekad i sa s
Mladen