mlfree.com
Opel Commodore 1967. - 1982. - Istorija modela
Rekord s dva dodatna cilindra kao prečica do žuđenog prestižnog statusa Recept za kreiranje 'novog' modela, odavno poznat, pogotovo u SAD, i Opel je uspe
Mladen