mlfree.com
Obrtni moment - Za šta se koristi obrtni moment ?
Obrtni moment je proizvod vrednosti sile koja nastaje iz pritiska gasova koji deluju na klip i dužine radilice radilice. Sledi da vrednost trenutka u najvećoj meri zavisi od sile koja utiče na klip. Uprkos više od 100 godina tradicije u proizvodnji motora sa unutrašnjim sagorevanjem, još uvek nije moguće dobiti savršenu krivu na grafikonu koji ilustruje tok Njutn metara. Uprkos tome, inženjeri koriste usisne grane sa promenljivim karakteristikama, promenljivim vremenom otvaranja ventila, kao i superpunjače u obliku turbo punjača ili kompresora. Ovo poslednje rešenje je najbolje za dinamiku motora.
Mladen