mlfree.com
Šta koja lampica na instrument tabli znači
Sledi prikaz lampica na instrument tabli. Pored simbola lampice bitna je i boja simbola. Crvena boja ukazuje na potencijalno ozbiljan problem ili pita
Mladen