mlfree.com
Lambda sonda - kako radi lambda sonda? Čemu služi lambda sonda?
Nijedan savremeni motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa svom silom pripadajuće mu elektronike gotovo da ne bi vredeo ni par zrna žita bez električnih signa
Mladen