mlfree.com
Lambda sonda - kako radi lambda sonda?
Nijedan savremeni motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa svom silom pripadajuće mu elektronike gotovo da ne bi vredeo ni par zrna žita bez električnih signa
Mladen