mlfree.com
Korišćenje automobila sa turbo punjač-em. Najvažnija pravila
Iako je turbo punjač konstruisan da glatko radi tokom čitavog veka trajanja motora, često se dešavaju problemi. Za kvarove su uglavnom krivi sami vozači, koji ih koriste nepravilno.
Mladen