mlfree.com
Klinasti i PK kaiš su takođe važani za automobil
KaišZamena pogonskog kaiš-a alternator je jedna od jednostavnijih stvari koju treba da uradi amater mehaničar. Međutim, prvo: vredi obratiti pažnju na
Mladen