mlfree.com
Kako radi EBD - Electronic Brake-force Distribution ?
Akronim EBD znači Electronic Brake-force Distribution, što možemo da prevedemo kao elektronska raspodela kočione sile. Međutim, šta i kako ovaj sistem
Mladen