mlfree.com
Kako ispravno menjati stepene prenosa ručnog menjača
Tehnika promene stepena prenosa, iako se čini trivijalna, zahteva određenu veštinu. Izmena brzina se koristi u dva slučaja – prilikom ubrzanja, te prili
Mladen