mlfree.com
Izduvni sistem - Šta će izduvni sistem automobilu ?
Kako se automobilski motor rešava svojeg 'otpada', odn. produkata sagorevanja smeše goriva i vazduha, uz pohvalnu brigu o zaštiti okoliša, saz
Mladen