mlfree.com
Homokinetički zglob – rak-rana automobila sa prednjom vučom
Poluosovine i homokinetički zglobovi su rak-rana automobila sa prednjom vučom. Nasuprot ustaljenom mišljenju da se problem vrlo jeftino može rešiti zamen
Mladen