mlfree.com
Ford Fiesta (2009. - 2019. ) - problemi i kvarovi
Koji su najčešći problemi i kvarovi Ford Fiesta i kako ih rešiti?Problem - Pogrešna indikacija greške DTC B2308 - ventilator davača temperature u vozi
Mladen