mlfree.com
DSG menjač - Kupovian polovnjaka sa DSG menjačem
Može li se kupiti polovni automobil sa DSG menjačem i izbeći velike troškove popravki menjača? Da, pod uslovom da je ranije popravljena
Mladen