mlfree.com
Dijagnostika pomoću sastava izduvnih gasova
REAKCIJE U CILINDRU O2 zajedno sa HC daje CO2 i H2O O2 sa CO pravi CO2 CO je indikator zasićenosti smeše HC je indikator zasićenosti (ili sir
Mladen