mlfree.com
Kako da prepoznamo kvar grejača cilindra?
Ako grejači kod vozila ne rade kako treba, lako je zaključiti da će motor pri hladnijem vremenu otežano paliti, ili uopšte neće biti moguće pokrenuti ga
Mladen