mlfree.com
Buka u automobilu - Šta može da pravi buku u automobilu?
Sve je bilo u redu. Sada čujete uznemirujući zvuke koji najavljuje trošnje nekog elementa. Šta može biti? Postoji nekoliko komponenti koje se mogu praviti buku.
Mladen