mlfree.com
BMW CS E9 - Istorija modela
Ako bi u auto industriji tražili primer kako napraviti veoma uspešnu kompaniju, mislimo da ne treba da gledamo dalje od legendarnog Nemačkog proizvođač
Mladen