mlfree.com
Audi A6 1997 - 2004 – POLOVNJAK, KVAROVI, TDI
Samo tri godine nakon zamene dugogodišnje serije 100 sa elegantnim Audi A6, Audi je ponovo podigao konkurenciju sa izuzetno inovativnim i upadljivim stilom n
Mladen