mlfree.com
Antifriz - 1. deo
Antifriz je hemijska supstanca koja se koristi kod SUS motora. Njegova osovna namena je da snizi tačku smrzavanja tečnosti na tačku koja je niža od spol
Mladen