mlfree.com
Šta je akumulator? Održavanje akumulatora
Akumulator je spremnik energije koji pretvaranjem električne energije u hemijsku (punjenje) akumulira određeni deo električne energije. Priključkom p
Mladen