mlfree.com
Felne - Sve što sam želeo da znam o felnama - 2. deo
U prvom delu ovog teksta obradili smo osnove, a sada idemo dalje. Pokušaćemo da odgovorimo na najčešće nedoumice vozača po pitanju odgovarajućih kombin
Mladen