mladepokolenia.rs
Rozhlasová súťaž recitátorov
V Štúdiu M Novosadského rozhlasu 3.novembra 2018 prebiehal 45. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 59 recitátorov. Našu školu predstavovali Elena Straková, Una Brtková, Ivor Brtka a Matej Hrk V kategórii prednesu poézie žiakov nižších ročníkov a tretiu cenu získal Matej Hrk žiak 4-2 triedy a v kategórii prednesu prózy najúspešnejšia bola ôsmačka Elenka Straková. Odmeny