mktpharma.wordpress.com
Pharmapreneure – ผู้ประกอบการด้านเภสัชกรรม
สรุปแบบสั้นที่สุด เป็นงานที่รวมเนื้อหาระดับหัวกระทิสำหรับเภสัชกรหรือผู้ที่ต้องการจะหาความรู้ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการร้านขายยาและทำธุรกิจร้านขายยาให้ประสบความสำเร็จ สามารถทำธุรกิจร้านขายยาให้ประสบ…