mktpharma.wordpress.com
เภสัชกรกับโลกสื่อสังคมออนไลน์ – Social Media: Application for Pharmacists
การมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งจะว่าไปก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด จากเดิมในสมัยก่อนที่พระเอกของการสื่อสารเคยเป็นตู้ไปรษณีย์สีแดงที่เน้นการสื่อสารเป็นข้อความ สั้นบ…