mktpharma.wordpress.com
วารสาร ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ เล่ม 4
วารสาร ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ เล่ม 4 ผู้เขียนประกอบไปด้วยพี่ๆ นักเขียนมากประสบการณ์ในวงการยาหลายคนเลยนะครับ ผมเองก็ได้โอกาสดีด้วยที่ได้เขียนส่งบทความลงไปด้วย บทความของผมเริ่มตั้งแต่หน้า 21- 39 นะครับ …