mktpharma.wordpress.com
เภสัชกรให้บริการเจาะเลือดตรวจเบาหวานได้หรือไม่
มีเพื่อนถาม… ว่าเภสัชกร เจาะเลือดให้กับคนไข้เพื่อเช็คเบาหวานได้มั๊ย ตอบได้แค่เพียงว่า มันเป็นความกรุณาของเภสัชฯในการให้บริการ แต่มันคือความเสี่ยง และกฎหมายอาจจะไม่คุ้มครองนะครับ… แต่อาจ…