mktpharma.wordpress.com
กลยุทธ์ธุรกิจ (ฺBusiness Strategy)
กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) คำว่ากลยุทธ์ เป็นคำที่ดูเท่ห์มากคำหนึ่งเวลาเราพูดถึงในวงสนทนาธุรกิจ เวลาพูดถึงธุรกิจตัวไหนเราไม่ใช่เพียงแต่รู้จัก แต่ยังสามารถบอกได้ว่าธุรกิจนั้นเค้าทำอะไร หารายไ…