mktpharma.wordpress.com
E-Market/E-Bidding in Thailand ตอนที่ 5
E-Market/E-Bidding in Thailand ตอนที่ 5 ผมขออนุญาตนำบทความขอพี่มนู สว่างแจ้ง อดีตผู้จัดการใหญ่ Pfizer ประเทศไทย ท่านได้เรียบเรียงเนื้อหาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไว้ใน facebook ของท่าน ผมจะขอ…