mktpharma.wordpress.com
E-MARKET/E-BIDDING IN THAILAND ตอนที่ 4
E-MARKET/E-BIDDING IN THAILAND ตอนที่ 4 ผมขออนุญาตนำบทความขอพี่มนู สว่างแจ้ง อดีตผู้จัดการใหญ่ Pfizer ประเทศไทย ท่านได้เรียบเรียงเนื้อหาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไว้ใน facebook ของท่าน ผมจะขอ…