mktpharma.wordpress.com
บทความโรงพยาบาลเอกชน
บทความโรงพยาบาลเอกชน ท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องยาแพง ค่ารักษาแพง หลายฝ่ายต่างชี้มาทิศเดียวกันที่ฝั่งโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งในฟากโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้ทำการตอบโต้ตามกระแส แต่ออกบทความชี้แจงรายละเอียดลงในสื…