mjfievre.com
Kouzen Mwen Jako (Creole)
Jako renmen prete rad gwo mak met sou li pou l’al file fi. Li gen yon mòd li parèt sou ou epi l’ di w’, “Etranje. Etranje. Etranje.” Men fòk mwen di w’ tou ke Jako gen yon sè k’ rele Titin……