mjekesiabimorearabe.com
Kalërimi
Kalërimi, sport i kurajos, guximit, fisnikërisë Kalërimi është aftësia e zotërimit të kalit, kontrolli i lëvizjeve të tij dhe aftësia e homogjenitetit me të në unitetin e lëvizjeve. Kalërimi ësh…