mixglorioso.wordpress.com
Ang Ulilang Lubos pt.2
Bago tunghayan ang karugtong ng kwento ng buhay ni Jeff, basahin muna ang unang bahagi ng kwentong ito dito. Ikalawang yugto Nabitawan ni Jeff ang tatlong manggang tangan niya nang siya’y bum…