mixeta.net
Predstavljamo: Sila Nečista
Sila Nečista je bend koji je načinjen od pet pravih domaćih muških iz stare Salone koji su mrski okupatori Huni i Avari srušili, a sad se poput Feniksa sa izvora mitske rijeke Jadro diže iz pepela s njima kao lokomotivom preporoda te ruši sve ispred sebe. Bend čine Frane Iz Omiša na mikrofonu, Gitak
Damir Časar