mitsukeru.wordpress.com
Kumi Yamashita
Interesante trabajo con esculturas de sobras realizado por el artista japonés Kumi Yamashita, residente en Nueva York. (+) info: KumiYamashita