misljenovac.wordpress.com
Odgovori se kriju u našoj podsvesti
EKSTRASENZORNE sposobnosti genetski su predodređene kod svakoga od nas, tvrde britanski naučnici. Da bismo otkrili da li ih i u kojoj meri posedujemo, uveče, pre nego što zaspimo, treba sebi da pos…