miskidomleka.wordpress.com
A może by tak skasować…
…dziedziczenie, może prócz dziedziczenia po małżonku? Bo przecież dziedziczenie to konserwowanie nierówności majątkowych, to zaprzeczenie równości szans, to nawet zaprzeczenie kapitalistyczne…