miskidomleka.wordpress.com
Diabłu ogarek
Noteczka powstała początkowo jako komentarz do notki Józef Życiński, ale uznałem, że zasługuje na bardziej niezależny byt. Cytaty z rzeczonej notki Piotra Panka, o Życińskim w kontekście członkostw…