miskidomleka.wordpress.com
Nieliczne niemal nieistotne nieścisłości
Wracam do Andrew Wakefielda. Dla zapominalskich – faceta, który w 1998 opublikował w Lancecie badanie dwanaściorga dzieci, z którego to badania wysnuł wniosek o związku szczepionki MMR (odra, śwink…