miskidomleka.wordpress.com
Dostrzec i odczytać znaki
Neuron, czasopismo naukowe. Okładka jednego z numerów. Przyjrzyjmy się. Dostrzec: Tom 66, numer 6. Data: 24. czerwca. Data: 24. czerwca 2010. Elementy graficzne okładki. Kompozycja okładki. Litery …