miskidomleka.wordpress.com
Maiący cechę abo imię bestyey
Izba Delegatów mojego miłego stanu Wirginia uchwaliła dziś ustawę (88 głosów za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się) zakazującą wszczepiania ludziom (i zwłokom) czipów, ludziom bez bardzo precyzyjnie zd…