miskidomleka.wordpress.com
Prześpij się z problemem
Napisało się programik sterujący pewnym urządzeniem. Tak naprawdę programy są dwa, jeden chodzi wprost w urządzeniu, drugi w kontrolującym je komputerze, ale mowa tu o tym pierwszym. Urządzenie pr…