misjonarzeafryki.org
Wstąp do Misjonarzy Afryki | Misjonarze Afryki
Jesteśmy Zgromadzeniem misyjnym, założonym przez kard. Karola Lavigerie w 1868r. w Algierze. Podstawową misją zgromadzenia jest ewangelizacja Afryki i dialog z Islamem. Główne idee naszego