misjonarzeafryki.org
Wspomnienie Św. Józefiny Bakhity | Misjonarze Afryki
8 lutego we wspomnienie Św. Józefiny Bakhity, często nazywanej patronką współczesnych niewolników i ofiar handlu ludźmi, obchodzimy kolejny Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi. Po raz pierwszy obchodzono go 8 lutego 2015 r. na życzenie papieża Franciszka. W centrum tegorocznych obchodów stają najmłodsi, stąd hasło: "Są dziećmi, a nie niewolnikami!". "Największy problem stanowi fakt, że dzieci-niewolnicy są niewidoczne. Stąd ten dzień modlitwy ma na celu przypomnienie światu o ich istnieniu, wsłuchanie się w ich głos, tak by przemówił on do naszych serc. Zadaniem Kościoła jest odważne odkrywanie tej plagi społecznej i tej zbrodni, która dokonuje się na naszych oczach – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Michael Czerny, podsekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. – Ważne jest, by ten problem dostrzeżono w rodzinach i szkołach. Jeśli w jakiejś rodzinie ktoś wykorzystuje dziecko-niewolnika, to problem leży właśnie tam! Ludzie, którzy napędzają