misjonarzeafryki.org
Relacja ze spotkania rodzin misjonarzy i z Mszy św. odpustowej | Misjonarze Afryki
Już od 2002 roku w miesiącu czerwcu kontynuujemy tradycję spotkań rodziców i rodzin ojców oraz kleryków Misjonarzy Afryki. Te coroczne spotkania tworzą atmosferę solidarności. W duchu wzajemnej miłości, rodzice i członkowie naszych rodzin dzielą się troska o powołanie swoich synów i braci. W te lata, kiedy odbywały się święcenia kapłańskie lub przyrzeczenia misyjne polskich Misjonarzy Afryki, już same uroczystości pełniły tę role. Nasi bliscy mogli dzielić się radością kolejnej rodziny, która na dobre wchodziła do szerszej rodziny Ojców Białych. Te weekendowe spotkania są przeżywane w klimacie wiary. Podstawą jest wspólna modlitwa i Eucharystia. Nasza wspólnota ma okazję przedstawić wiadomości z Polski i Afryki. Żelaznym punktem programu jest połączenie internetowe z polskimi Misjonarzami Afryki aktualnie przebywającymi na Czarnym Lądzie. Nie brakuje także czasu na towarzyską rozmowę przy posiłku lub grillu. Rodzice i członkowie rodzin wspierają się wzajemnym świadectwem, wymieniają