misjonarzeafryki.org
Relacja z styczniowej Mszy misyjnej | Misjonarze Afryki
Podczas ostatniej mszy św. misyjnej w naszej wspólnocie podziękowaliśmy o. Franciszkowi za jego ostatnie 4 lata pobytu w Polsce. O. Franciszek jeszcze w tym miesiącu wyjeżdża do "domu" jak to sam określił, bo większość swojego życia przeżył w Zambii. W swojej homilii, o. Franciszek zaprosił nas do refleksji nad słowami psalmu responsoryjnego "Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi". Mówił, że to, co ciekawe w tym krótkim zdaniu, które powtarzaliśmy jako responsorium, to słowo WSZYSTKIE. To zdanie jest proroctwem, w którego urzeczywistnianiu mamy swój udział. Nie tylko my, misjonarze, niesiemy Ewangelię Chrystusa, Bożą miłość do tych, którzy Boga nie znają. Ale i osoby świeckie, razem z nami, jako chrześcijanie, niosą im Boga poprzez modlitwę, troskę, poprzez materialną i duchową pomoc. Jako chrześcijanie mamy prawo i obowiązek prowadzić do Boga tych, którzy nie żyją na co dzień Ewangelią Chrystusa. Następnie o. Franciszek przypomniał nam o celu tych naszych comiesięcznych spotkań