misjonarzeafryki.org
Rekolekcje u Klonowica w Lublinie | Misjonarze Afryki
Od 16 – 18 kwietnia ojcowie Marcin i Paweł prowadzili rekolekcje wielkopostne w Społecznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. S.F. Klonowica w Lublinie. Był to czas na spotkanie z Afryką, nawet bardzo bliskie, czas na naukę afrykańskich pieśni, ale przede wszystkim czas otwarcia się na drugiego człowieka. Dzieci z klas III - IV i młodzież z Gimnazjum zakończyły rekolekcje Mszą Świętą w naszej kaplicy Dziękujemy za zaproszenie. Asante. A poniżej parę zdjęć.