misjonarzeafryki.org
Pomóżmy misjonarzom świadczyć o Chrystusie | Misjonarze Afryki
W Uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół w Polsce obchodzi Dzień modlitw w intencji misji. Tegoroczne hasło - "Jesteśmy misjonarzami miłosierdzia" - nawiązuje do Roku Miłosierdzia, który z woli papieża Franciszka obchodzony jest w całym Kościele, i który zwraca uwagę na powszechny wymiar wezwania: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 6,36). Tego dnia zbierane będą także pieniądze na ogólnopolski fundusz misyjny. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie 29 osób przygotowuje się do wyjazdu na misje. - Wpatrzeni w Trzech Mędrców, przedstawicieli narodów pogańskich, pamiętamy dzisiaj o ponad 5 miliardach ludzi współcześnie żyjących, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia Chrystusa- wyjaśnia o. Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji Episkopatu ds. Misji.. - Modlimy się za dzieło misyjne Kościoła, upraszając liczne i święte powołania misyjne, by nie zabrakło tych, którzy pójdą na "krańce świata", by zgodnie z wolą Chrystusa nauczać i świadczyć. Swą modlitwą ogarniamy